Varför familjerådgivning?

 

Några exempel på problem, där jag kan erbjuda hjälp på vägen för att hitta konstruktiva lösningar för Er/Dig att gå vidare i livet. 

 

Svårt att kommunicera

Ibland vill man olika saker, talar förbi varandra och har svårt att lyssna. Det är lätt att vilja ändra på sin partner och svårare att ändra på sig själv.

 

Att bilda familj

När barnen är små, då orken och tiden inte riktigt räcker till, är det lätt att tappa lusten till varandra. Ibland känns det som man blivit mer som syskon än älskande par.

 

Ni har svårt att enas i vardagen och låter det gå ut över barnen och relationen.

 

Att bilda ny familj med ny partner, med dina och mina barn  är också en utmaning, då mycket ska stämma både känslomässigt och praktiskt.

 

Ibland kan relationen till egna föräldern eller svärföräldern vara infekterad och låst, vilket kan försvåra även relationen till partnern och kontakten mellan barn och morfäldrar.

 

Relationen i kris

Ibland hamnar man som par i en akut krissituation och hittar ingen lösning själva.

 

En otrohet eller om en av er funderar på att separera är ett

omvälvande skede i en parrelation, som behöver bearbetas. Är det kärleken som tagit slut eller är det bara ett rop på hjälp för att få en förändring i relationen?

 

Ni har genomgått en separation eller står i begrepp att separera.  

 

Missbruk och/eller misshandel förekommer.

 

 

 

Margareth Melin © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.margarethmelin.se