Konsultation och Handledning

  

Jag erbjuder konsultation och handledning i grupp eller enskilt för personal som arbetar inom den psykosociala sektorn.

 

Sedan 1987 har jag arbetat som konsult och handledare med sjukhuskuratorer och annan sjukvårdspersonal, familjerättssekreterare, socialkonsulenter inom AMI, barntandläkare, socialsekreterare och annan personal inom socialtjänsten.

 

Jag har genomgått Uppsala Läns Landstings utbildning i Konsultations- och Handledarutbildning för Leg.Psyk.Ulla Holm i Uppsala.

 

 

 

 

 

 

Margareth Melin © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.margarethmelin.se